Ergens in een Zuid Afrikaans dorpje woont een jongen die in zijn slaap hele bijzondere dromen heeft. Hij droomt over verschillende manieren van het opwekken van energie en in de uren dat hij wakker is experimenteert hij. Hij stopt op een gegeven moment zelfs met naar school gaan omdat zijn docenten hem niet willen helpen en bouwt in zijn eentje, met de technische kennis en inspiratie die hij kreeg van zijn opa, een bijzonder apparaat. Een rangschikking van magneten waar hij het huis van zijn moeder en dat van zijn tante mee van stroom voorziet.

Dit artikel is het bijzondere verhaal van de jonge Afrikaan Kagiso Domingos die ik, in opdracht van de nieuwswebsite Earth Matters, in 2014 in Zuid Afrika mocht ontmoeten. Een jongen die door zijn beperkte schooltijd en educatieve mogelijkheden (naar onze maatstaven) niet goed kon rekenen of Engels kon spreken. Maar die door zijn aangeboren talent, inzicht en passie zijn dromen letterlijk uit kan werken en in staat is iets te bouwen waarvan de werking met onze huidige natuurkundige kennis een mysterie is of, op zijn minst, lijkt te zijn. Is dit vrije energie? Is Vrije energie mogelijk? En wat betekent het voor de wereld als vrije energie bestaat en voor iedereen beschikbaar wordt? Dat is waar dit artikel over gaat. Pak lekker wat drinken en ga er even goed voor zitten. Dan neem ik je mee op een reis van ervaringen, informatie, kennis en toekomstprojecties die je wereld rijker, interessanter en vol hoopvolle mogelijkheden zullen maken.


Elektrisch geladen dromen

In het jaar voor ik Kagiso ontmoette had het opmerkelijke nieuws van de uitvinding van Kagiso de Afrikaanse nieuwszender eNCA ook al bereikt. Deze heeft toen een item over hem en zijn uitvinding gemaakt en op nationale televisie uitgezonden. Het in het video-item genoemde “door de overheid goedgekeurde experiment” kwam tot een einde toen Kagiso van de lokale energiemaatschappij het aanbod kreeg zijn uitvinding aan hen te verkopen. Toen Kagiso dit weigerde werd hij gedwongen de “stekker eruit te trekken” en zijn generator te verwijderen.

Wat gebeurt er hier?
In Zuid Afrika, in een plaatsje in de provincie Mpumalanga, ontmoette ik Kagiso waar hij ter demonstratie zijn generator bouwde. Het gehele proces was ik erbij aanwezig en heb met verbazing staan kijken hoe hij door het configureren van ronde magneten op een plankje een apparaat construeerde waar (naar mijn kennis en inzicht) stroom door gegenereerd werd. Gedurende het proces, toen nog maar twee “zuilen” stonden vroeg Kagiso me met twinkelende pretoogjes om de twee schroeven, die op de “noord” en de “zuidpool” waren aangesloten, aan te laten raken. Dit was een lichtelijk schokkende ervaring omdat daar daadwerkelijk al stroom op stond. Toen het de generator compleet opgebouwd was moest het geheel een nacht staan om kracht op te bouwen. Hij liet mij die avond zien met een voltmeter wat de voltage was. De volgende dag deed hij dit weer en de generator genereerde toen zichtbaar meer voltage.  Toen daarna de generator op een transformator aangesloten was kwam er genoeg stroom vanaf om twintig lampen, twee computers en één plafondventilator op te laten werken wat ik actief heb zien werken toen de stroom in het Zuid Afrikaanse dorpje weer eens uit viel. De transformator zoemde toen hard en Kagiso vertelde dat hij voor deze belasting eigenlijk een grotere opstelling zou moeten bouwen maar het werkte.

Hoe het werkte heb ik niet kunnen begrijpen. Kagiso legde aan mij uit dat de tegen elkaar opgestelde magneten, aan de ene kant min en de andere kant plus, elkaar afstootte en dat die wrijving elektrische energie genereerde die door de draden om de magneten heen stroomde. Veel mensen waar ik dit aan laat zien schieten direct in ongeloof of ontkenning. “Dit is niet mogelijk”, “Hoe kan ik nou weten dat dit apparaat niet nog ergens anders op aangesloten is?” en “Stroom kan niet uit het niks komen!” zijn dan ook veel gehoorde opmerkingen. Maar ik stond erbij en keek ernaar en kan een ieder garanderen het niet op een andere energiebron of wat dan ook wat aangesloten. En dat ik de opstelling uren lang het licht, de computers en de ventilator voor uren heb zien voorzien van stroom. Maar, als het voor ons niet uit te leggen is hoe dit mogelijk is, wat gebeurt er dan wel?

De eerste wet van thermodinamica
De eerste wet van thermodinamica zegt (o.a.) dat energie niet uit niks kan ontstaan. Er moet, volgens die wet, altijd een vorm van energie worden toegevoegd aan een proces om energie te krijgen. Verbranding is hier een goed voorbeeld van. Door brandstof, in de aanwezigheid van zuurstof, te verhitten krijgen we een ontbranding en zo lang als er energie aanwezig is in de vorm van brandstof zal het vuur blijven branden. Ook kernenergie is een bekende vorm van energie waarbij de splitsing van het atoom de toegevoegde energie is die de energie in de atoomkern los laat barsten. Bij wind- of zonne-energie wordt de aanwezige energie “alleen maar” omgezet naar bruikbare stroom en dat spreekt dus voor zich. Maar bij zogenaamde vrije energie lijkt er geen energie in het proces gestopt te hoeven worden wat daarmee ingaat tegen de eerste wet van thermodynamica en kan daarmee dus niet mogelijk zijn. Of toch wel?

De kwantumdans van de elektronen
Wanneer mensen discussiëren over vrije energie en de eerste wet van thermodynamica denken ze vaak in de lijn van klassieke natuurkunde. Die spreekt over de werking en het gedrag van deeltjes en energiegolven in de wereld om ons heen op het tastbare en zichtbare niveau. Maar in de laatste decennia is er in de natuurkunde een nieuwe stroming opgekomen. Namelijk de “kwantum mechanica” of te wel de “kwantumfysica”. De term “kwantum” staat in deze voor het niveau van de zeer kleine (atoom niveau en kleiner) deeltjes. Wat uit dat werkveld blijkt is dat op kwantumniveau deeltjes en golven zich heel anders gedragen dan met de wetten van de klassieke thermodynamica voorspeld en uitgelegd kan worden. In veel onderzoeken worden zogeheten “kwantumeffecten” onderkent wanneer deeltjes (o.a. electronen) met magnetische velden in contact komen. Deze effecten zijn met klassieke natuurkunde niet uit te leggen en/of te voorspellen maar met kwantumfysica wel.  Het is dus niet ondenkbaar dat ook Newtons eerste wet van thermodynamica op kwantumniveau anders geïnterpreteerd of zelfs ter zijde gelegd zou kunnen, of misschien wel moeten, worden.

Overal om ons heen zijn constant atomen in en door natuurlijke en onnatuurlijke magnetische velden aan het bewegen. Alles in onze wereld heeft een bepaalde hoeveelheid elektronen in zich waarvan sommige vrij zijn om te bewegen. Soms komen die vrije elektronen door bijvoorbeeld wrijving of magnetische velden in beweging. Dit doen zij alleen, doorgaans, chaotisch. Soms, bij helder weer, ervaren we allemaal wel eens wat er kan gebeuren met vrije elektronen als we een metalen deurklink of iemand anders aanraken. Ineens springt de opgebouwde lading statische elektriciteit over en krijgen we een “tik”. Het is dus heel goed mogelijk om de, overal om ons heen, aanwezige energie te organiseren tot stroom. De natuur doet dit bij onweersbuien constant maar tot op heden is de mensheid, ogenschijnlijk, nog niet in staat geweest van dit effect gebruik te maken.

Nikola Tesla
Nicola Tesla (1856-1953), een wereldberoemde wetenschapper en volgens sommigen de echte uitvinder van de elektrische stroom, was de uitvinder van de Tesla Coil en de Teslatransformator waarmee Tesla hele hoge spanningsstromen opwekte en (naar verluid) draadloos over afstand beschikbaar kon maken. Ook was Nikola Tesla één van de eerste uitvinders van radiografisch bestuurbare voertuigen, x-ray (later bekend als Röntgen straling) en had een vroege versie van het internet uitgevonden. Tesla had bijzonder veel talenten en was ongelofelijk intelligent. Tesla ontwierp en bouwde de eerste waterkrachtcentrale bij de Niagra Falls in Amerika en zijn ontwerpen voor wisselspanning en krachtcentrales worden tegenwoordig nog gebruikt.

2958436147_f2274d064f_oHet einde van Tesla’s leven is, zeker in de bekende geschiedschrijving, heel tragisch. Hij is door de tijd heen als “gekke professor” betiteld. Dit begon toen Tesla werkte aan machines die, naar eigen zeggen, energie bruikbaar maakte uit die alom aanwezig was. Iets wat tegenwoordig het “kwantumveld” of het “nul-punt-veld” wordt genoemd en waar veel onderzoek naar gedaan wordt.
Er zijn uitspraken bekend van Nikola Tesla zoals deze, gebruikt in de Tesla Motors reclame, waarin hij vertelt dat hij oplossingen beschikbaar had voor de wereld maar dat de wereld daar wellicht nog niet klaar voor was. Tesla werkte aan manieren om energie vrijelijk beschikbaar te maken voor iedereen maar heeft daar in zijn tijd niet in kunnen slagen.

Tesla stond bekend als een niet-commercieel man. Hij gaf zelf niets om geld en gaf op een bepaald punt zelfs de opbrengsten van een deel van zijn patenten aan Westinghouse Works. Dit bedrijf had hem door moeilijke tijden heen gesteund en hij gaf toen aan genoeg te hebben aan dat gevoel alleen. De rechten die hij daar weg gaf hadden van hem makkelijk één van ’s werelds eerste multimiljonairs kunnen maken. Maar Tesla werkte om de mensheid te helpen en niet voor het geld. Met name op een bepaald punt in zijn leven werkte Tesla aan de wisselwerking tussen het fysieke en het metafysische. Tesla was zowel een student van de natuurkunde als van de oude oosterse filosofische en religieuze geschriften. In zijn werk verkende hij dan ook niet enkel de materialistische maar ook de geestelijk/spirituele verbondenheden. Iets wat in het licht van onze huidige kwantumfysische ontdekkingen geheel niet vreemd is. Maar in die tijd waren die gedachten en theorieën echter zeer controversieel en vaak ongewenst. Wat mogelijk aan zijn uiteindelijke afzondering en (ogenschijnlijke) schrijnende laatste levensfase bijgedragen heeft.

De implicaties van vrije energie
Energie is, voor een groot deel dankzij Nikola Tesla, dè hoeksteen van onze maatschappij geworden en zal dat voorlopig ook wel blijven. Overal ter wereld zijn we enorm afhankelijk geworden van één of andere vorm van energie. Waarmee in een kapitalistische wereld ook een gigantisch financieel belang is ontstaan. Energie is één van de grootste industrieën, zo niet dè grootste industrie, van de wereld geworden en er worden astronomische hoeveelheden geld mee verdiend. Het is dan ook niet moeilijk voor te stellen dat het idee van vrije energie alleen daarom al op veel weerstand stuit. Maar het is ook niet moeilijk te zien dat vrije energie voor eindeloos veel werk, vooruitgang en welzijn zorgt. Alle mensen die nu in de energie-industrie werken vinden makkelijk een andere bron van inkomen, mocht dat dan nog nodig zijn.

Maar de grootste uitdaging is het bewustzijn. Wanneer energie overal en altijd vrijelijk beschikbaar is zullen mensen dit voor alles in kunnen zetten. Zowel voor ontwikkeling als voor verwoesting. Fossiele brandstoffen zullen niet langer voor energie-opwekking nodig zijn. Geen kolenverbranding meer, geen benzine- of dieselmotoren meer, geen houtkap voor verwarming meer, etc etc. Wat een enorme positieve invloed zal hebben op de natuur. Maar wanneer de mensheid in het “oude denken” blijft hangen en haar afhankelijkheid en verbondenheid met de gehele wereld niet gaat inzien bestaat ook de kans dat vrije energie de mens in recordtempo haar eigen extinctie in helpt. De vraag is dus of de huidige wereldbevolking in staat is om de verantwoordelijkheid van vrije energie te dragen en deze in te zetten voor de vooruitgang van onze samenleving en onze planeet. Ik ben van mening dat wij dit wel kunnen. Dat de tijd is gekomen dat we onze verschillen overstijgen en gaan samenwerken om als mensheid te groeien tot ongekende hoogtes. We zijn er klaar voor om los te breken van de door angst gedreven maatschappijen waarin we nu leven en te gaan werken aan een balans met de wereld die ons bestaan mogelijk maakt.

Liefde en eenheidsbewustzijn | Het menselijk potentieel
Uiteindelijk hebben we geen keuze. De tijd waarin we nu zitten is de werkelijke “globale crisis”. Het moment waarop we als mensheid de keuze moeten maken of we als de beschavingen voor ons willen verdwijnen in de tijd óf dat we boven onze uitdagingen en ons afgesloten en egocentrische wereldbeeld uit kunnen stijgen.  Om in eenheidsbewustzijn en synergetische samenwerking uit te groeien tot het prachtige bewuste en liefdevolle menselijke potentieel dat we in ons dragen.