Ambitie

Allereerst is het belangrijk om te melden dat er vanuit het Ubuntu gedachtegoed geen ambitie is om mee te draaien in het huidige politiek systeem. In de toekomst zou er ideaal gezien geen politiek systeem meer zijn omdat iedereen zich thuis voelt in een van de velesamen-voorzienende (Ubuntu) gemeenschappen en het politiek systeem van vandaag de dag niet meer bestaat.

Democratie werkt niet

Volgens het Ubuntu gedachtegoed zouden de bestuurlijke organen en functionarissen ten dienst moeten staan van de mensen die in de gemeenschappen. Op dit moment staan onze overheid en de politiek niet ten dienste van het volk, maar staat het volk ten dienste van de overheid en wordt zij als zodanig gebruikt om de politieke agenda’s uit te voeren.

Door de samenhang van nationale en internationale wetgeving wordt tegenwoordig een enorm groot deel van de regels in onze Nederlandse rechtstaat op Europees niveau vastgelegd. De uitvoering daarvan wordt aan de Nederlandse politiek gedelegeerd maar dit is enkel vorm. Dit is goed te zien aan de lobby-wereld die al lange tijd weg getrokken is uit Den Haag en nu zich in Brussel heeft gezeteld om daar haar invloed uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming.

Ewald Engelen – Nederlands financieel geograaf en publicist over lobbyen van grootbanken en grootbedrijven bij belangrijke financieel economische beslissingen van de Europese Commissie:

92% Van de interactie die de (Europese) Commissie die de onderhandelingen aangaat, is met bedrijven. Burgers, ngo’s, vakbewegingen en politieke partijen komen niet aan tafel… Den Haag is volkomen irrelevant als het gaat om toezicht houden op banken.

De regels, waar wij ons als Nederlandse burgers aan dienen te houden, komen uit Basel (Zwitserland) waar zich de BIS Bank heeft gezeteld en Brussel besluit hoe die regels in de lidstaten van de EU moeten worden doorgevoerd. 120 Miljoen euro spenderen de grootbanken en de verzekeraars, op jaarbasis, aan lobbyen in Brussel. Daar tegenover staat een schamele 4 miljoen euro door ngo’s en vakbewegingen en dus worden sociaal-maatschappelijke (de belangen van de burgers zoals u en ik) en milieutechnische belangen altijd overstemd en weg gespeeld door het commerciële belang.

De beslissingen die ertoe doen, die te maken hebben met onze (financieel economische) toekomst worden genomen door de grootbanken en het grootbedrijf. Gezien hun belangen puur commercieel zijn, en de intrinsieke waarden van mens en natuur in hun ogen enkel als middelen tot kapitalistische groei gezien worden, kunnen we niet anders dan concluderen dat het democratische systeem waarin wij leven niet werkt.

Bekijk de video hieronder:

Het politieke kansspel

Op het gebied van politiek is het van het grootste belang dat een ieder zich bewust wordt van het spel dat er gespeeld wordt en  de illusie van vrijheid die daar vanuit gaat. De keuze tussen rechts en links, PVV of de Partij voor de Dieren, voor of tegen, allen maken zij deel uit van hetzelfde misleidende spel. Of dit nu bewust gedaan wordt of niet, dat doet er niet toe. Het politiek-maatschappelijke spel is als een gigantische “gokkast” ofwel “fruitmachine”. De verschillende combinaties van politieke partijen en bijpassende ideologieën wervelen voorbij in alle mogelijke verschillende combinaties. De machine geeft de illusie van controle door de speler aan de knoppen te laten “draaien” maar de machine is altijd zo ingesteld dat de eigenaar van de kans-spelmachine er altijd winst op zal maken. Zoals ook in onze maatschappij wordt de fruitmachine door geld gedreven en de speler ook door de kans op een mogelijke “winst” gebonden, 0f zelfs verslaafd, aan het spel. Maar wie er na iedere verkiezing ook gekozen wordt als politiek-leider van ons land, het zijn altijd de financiers, aandeelhouders en stake-holders die het mechanisme van het spel bepalen.

Dit is dan ook de reden waarom de mechanismes van het Ubuntu Contributionisme gebaseerd zijn op mensen. Op de talenten, vaardigheden en motivatie die zij bezitten. Geld doet niks, mensen doen alles. Het Contributionisme verbreekt de financiële ketens waardoor zo vele talentvolle mensen dagelijks beperkt worden. Het nodigt een ieder uit om met elkaar samen te gaan werken en om iedereen in overvloed met elkaar samen te laten leven. Wanneer mensen dit in gaan zien zullen er vanzelf mensen onderkend worden die organiserende en coördinerende talenten en vaardigheden hebben die hun natuurlijke plek in zullen nemen om gemeenschappen samen te laten werken.

Natuurlijke transitie

Ter verduidelijking van een ieder: de Ubuntu Vrijheidsbeweging is op geen enkele manier uit op een revolutie of agressieve machtsverschuiving. Zij heeft enkel ten doel om een ieder bewust te maken van de vrijheid, talenten en overvloed waarin iedereen geboren wordt en dat een ieder het recht heeft om deze ten uiting te laten komen.

Voorwaarden

Om  dit voor elkaar te krijgen zullen de juiste voorwaarden en omstandigheden geschapen moeten worden. De huidige politieke en financiële instituten zullen worden omgevormd tot behulpzame en dienende mechanismen. Tegelijkertijd zullen er nieuwe vormen van samenwerking en maatschappelijke ondersteuning ontstaan die de oude structuren overbodig maken.

Geld

Op dit moment is geld het levensbloed van de maatschappij. De ongezonde verdeling hiervan en de hieraan gekoppelde concurrentie-drang verlammen de overal aanwezige talenten en motivatie. Om dit om te vormen zullen leden van gemeenschappen uitgenodigd worden om hun talenten aan de gemeenschap te contribueren. In ruil daarvoor krijgen zij hun deel van al wat deze projecten opleveren. Deze gemeenschapsgerichte inzet van talent en motivatie zal een commerciële landverschuiving veroorzaken die het gehele werking van geld zal omvormen.

Samenwerking

Wanneer de strijd om beperkte financiële middelen weg valt, en mensen ervaren dat ze vrij zijn om hun talenten en vaardigheden kunnen gaan inzetten voor zichzelf en de wereld om zich, heen zal er een behoefte ontstaan aan dienstverlening en educatie. Veel mensen zullen zich verdwaald voelen in een wereld die niet langer geld-gestuurd is en zullen hulp nodig hebben bij het (her)vinden van hun plaats. Maar dit proces zal makkelijker gaan dan veel mensen zullen verwachten. Iedereen wordt namelijk uitgenodigd om verborgen of meer geuite talenten in te zetten en de nu ongeziene en ondergewaardeerde maatschappelijke diensten zullen opbloeien. Eindelijk is er dan ruimte voor de juiste en gedegen opvoeding van onze kinderen. Onze ouderen zullen eindelijk de aandacht en zorg kunnen ontvangen die zij verdienen. De waarde van de natuur om ons heen zal worden erkend en een ieder die zich verbonden voelt met de natuur zal worden uitgenodigd om haar in eren te herstellen. Er is erg veel werk aan de winkel en een ieder heeft hieraan een steentje bij te dragen.

 

“And so, in a strange twist of fate, we use the tools that enslave us to free us from that enslavement and build an unshakable foundation on which the tools of enslavement have no more effect 

– Michael van de familie Tellinger

“If it’s not good for everyone, it’s no good at all” – Michael van de familie Tellinger | UbuntuPlanet.org