Ambitie

Allereerst is het belangrijk om te melden dat er vanuit het Ubuntu gedachtegoed geen ambitie is om mee te draaien in het huidige politiek systeem. We gaan niet voor burgerlijke en politieke gehoorzaamheid.

In de toekomst zou er ideaal gezien geen politiek systeem meer zijn omdat iedereen zich thuis voelt in een van de vele Ubuntu community’s en het politiek systeem van vandaag de dag niet meer bestaat.

Democratie werkt niet

Volgens de Ubuntu gedachte zouden de bestuurlijke posities en functies ten dienst moeten staan van de mensen die iemand hiervoor in vertrouwen nemen. Op dit moment staan onze overheid en de politiek niet ten dienste van het volk, maar staat het volk ten dienste van de overheid.

Ewald Engelen – Nederlands financieel geograaf en publicist over lobbyen van grootbanken en grootbedrijven bij belangrijke financieel economische beslissingen van de Europese Commissie:

92% Van de interactie die de (Europese) Commissie die de onderhandelingen aangaat, is met bedrijven. Burgers, ngo’s, vakbewegingen en politieke partijen komen niet aan tafel… Den Haag is volkomen irrelevant als het gaat om toezicht houden op banken.

De regels komen uit Basel Zwitserland en Brussel besluit hoe die regels in Europa en de Lidstaten van de EU moeten worden doorgevoerd… 120 miljoen euro op jaarbasis spendeert de grootbanken, de verzekeraars aan lobbyen in Brussel. Daar tegenover staat een schamele 4 miljoen euro door ngo’s en vakbeweging…

De beslissingen die ertoe doen, die te maken hebben met onze financieel economische toekomst, die worden genomen door de grootbanken en het grootbedrijf. Vergeet de rest.

Bekijk de video hieronder:

Doel

Het voornaamste doel van een politieke Ubuntu partij is het ondersteunen van de community daar waar politieke zetten nodig zijn.

Belangrijk is een systeem en structuur te creëren die helderheid en eendracht stimuleert. Los van de vorm, als we maar eenheid creëren, voeden en uitdragen.Wat dit precies inhoudt hangt af van hoe de mensen in de community’s hierover denken.

Het uitgangspunt is het boek UBUNTU Contributionism en het werk te vinden op http://www.ubuntuparty.org.za/ met dank aan Michael Tellinger.

We zijn onderhevig aan een wettelijk bestel. Een rechtsstaat die ervan uitgaat jurisdictie en macht over ons te hebben. Het zou dus goed kunnen dat om brede, maatschappelijke, veranderingen teweeg te brengen er een politieke partij nodig is.

 

Geloofwaardigheid

We zijn van mening dat als we nu een politieke partij opzetten, dat we niet geloofwaardig overkomen. Er is immers nog nooit zo weinig vertrouwen geweest in de politiek als op dit moment. Argwaan wordt opgewekt bij de gedachte dat er belang voor iemand achter de beweging zit. Daarbij is een veel gedeelde gedachte dat een politieke partij toch niets bereikt.

We hoeven geen partij op te zetten om onze standpunten te uiten. Met een vereniging hebben we alle vrijheid om te roepen dat we af willen van het huidige bestel en er grote veranderingen of zelfs vervanging willen.

Maar speerpunten zoals een volksbank en vrije energie zijn moeilijk buiten het systeem om te realiseren. Hiervoor kan een partij opzetten een strategische zet zijn om het ‘spel’ te winnen.

Het opportune moment om een partij te lanceren is:

  • Wanneer er grote aanhang is, Ubuntu is nu nog niet bekend genoeg
  • Een algemeen gevoel gedeeld is dat er in Den Haag wat veranderd moet worden

Op dat moment zal een politieke Ubuntu partij echt van de grond komen en wat kunnen betekenen.

Verder hebben we geen geloof in de politiek en de sturende macht van de overheid die zichzelf bestuurd, maar in de overgangsfase naar een Ubuntu Contributionisme systeem is politieke steun wel een groot voordeel.

Om verandering te bereiken moeten we het anders doen: Volhardend blijven bij de overtuiging van de community en eerst draagkracht creëren. Niet in debat te gaan over wat anderen ergens van vinden, daar bereiken we niets mee. Maar helder aangeven en laten zien wat hoe te bereiken en wat daarvan het effect gaat zijn.

Waarom we daarvoor staan zal terug te vinden zijn in de naslagwerken en besproken zijn in de community.

Michael Tellinger over de aanleiding voor de Ubuntu Party ZA:

Conclusie

Voor nu willen we eerst een vereniging opzetten. Er komt een opportuun moment om veranderingen te bereiken met een politieke partij.

Hieruit komt voort dat er verwacht wordt van het toekomstige gezicht van de politieke partij dat hij of zij niet als een politicus reageert en spreekt, maar als een mens met hart voor de Ubuntu community en gedachte. ‘Leiders’ en ‘vertegenwoordigers’ zijn puur formaliteiten, het ‘volk’ – de Ubuntu Community, bepaald de koers.

Voorwaarden

Ten alle tijden zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat wanneer de community het niet eens is met het gedrag van het gezicht van de partij hierover gesproken wordt en met de community een nieuwe koers besproken wordt. Het is aan de mensen in de community om in overleg te bepalen hoe dat proces verloopt.

Op dit moment zijn we nog aan het ontdekken wat Ubuntu precies inhoudt en welke invulling de politieke tak zou kunnen krijgen. Wees vrij om hierover te discussiëren, bij voorkeur op het forum zodat de discussies niet verloren gaan. Samen kunnen we hier een mooie invulling aan geven. Uiteindelijk willen we het zonder de politiek van nu, maar we kunnen het misschien in ons voordeel gebruiken.

“So here the things we are going to do:

We going to create a peoples bank that issues money for the people by the people and in this case this money will be tax free and interest free because we don’t have to pay interest or taxes to some foreign corporation that issues our money.”

– Michael van de familie Tellinger

“If it’s not good for everyone, it’s no good at all” – Michael van de familie Tellinger | UbuntuPlanet.org