Is energie belangrijk?

De levering van elektriciteit is uitgegroeid tot een van de belangrijkste zaken voor ieder mens op aarde. We kunnen gerust zeggen dat we er niet meer zonder kunnen. Dat maakt energie ook tot één van de meest fel bewaakte sectoren van de industrie. Het wordt bewaakt door degenen die de opwekking en levering ervan in handen hebben. Wetenschappers weten ondertussen dat het universum een oneindige bron van energie is. ‘Vrije energie’ is overal om ons heen, transformerend van de ene vorm naar de andere. Dus waarom betalen we ervoor?

Alles en overal

Zoals gezegd zijn we dus allemaal afhankelijk van energie. Het beïnvloed ons op manieren die we niet eens meer herkennen. Al het voedsel dat we eten; alle kleren die we dragen; de producten die we kopen; de auto’s die we rijden; de technologie die we gebruiken; het bad wat we nemen … alles heeft energie nodig om geproduceerd te kunnen worden. Vrije energie zal de mensheid, overal ter wereld, enorme vrijheid geven. Van de diepste jungles tot de grootste steden, en dat zou wel eens heel erg snel kunnen gaan.

Michael Tellinger over vrije energie:

Uitvinders

Er zijn veel uitvinders die al oplossingen in deze richting hebben bedacht. Ze staan te trappelen om deze nieuwe vormen van energie aan de wereld te laten zien, maar de wil van het volk is nodig om dit proces te kunnen starten. Het huidige regime, en daarmee de energie, zal niet uit zichzelf veranderen. Uitvinders zijn bedreigd, omgekocht, gemarteld en gedood om te voorkomen dat het bij de mensen terechtkomt. Het volk moet eisen dat deze nieuwe vorm van energie zo snel mogelijk wordt onderzocht.

Zelfs wanneer je ervoor kiest om op conventionele manieren naar energie en elektriciteit te kijken zijn er legio oplossingen die ons vandaag en overal van stroom zouden kunnen voorzien. Er is meer dan genoeg zon-, wind-, water-, getijde-, thermale-, en vele andere vormen van energie welke met de huidige bekende technologieën iedereen van stroom kunnen voorzien. Het is enkel de keuze van ons, de wereldbevolking, om dit te willen wat nodig is om energie voor iedereen beschikbaar te maken.

Deze eenvoudige stap is cruciaal. Zodra elke regio zelf de regie heeft om te kunnen voorzien in alle aspecten van het leven; koken, verwarming, water, transport, industrie, en veel meer, zal het heel moeilijk worden om controle uit te kunnen oefenen. Sterker nog, we denken dat als vrije energie beschikbaar komt voor alle mensen van de wereld, dit een wereldwijde ontwaking zal veroorzaken en zal leiden tot een snelle stijging van het bewustzijn.

Doelstelling

Ons doel is om zo snel mogelijk vrije energie te vinden en dit zonder enige vertraging te implementeren. We zullen actie moeten ondernemen door bijvoorbeeld de zoektocht naar alternatieve en vrije energie uit te breiden. Dit kunnen we doen door de uitvinders en wetenschappers alle hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, of dit nu zelfstandigen zijn of in loondienst van bestaande instellingen. Gelukkig bestaan er al veel van dergelijke apparaten waar heel snel duurzame oplossingen van te maken zijn.

Decentralisatie

Het bestaande energienet is een zeer krachtig hulpmiddel om controle uit te kunnen oefenen. Als we energie gebruiken komt het eigenlijk altijd via het netwerk ons huis binnen. Als er storing is aan het netwerk worden vaak een hele hoop mensen getroffen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Community’s zullen niet in de kou zitten als ze zelf de controle hebben over hun energievoorziening. Elke stad, dorp of community moet collectief actie ondernemen om zichzelf nieuwe oplossingen te bieden.

Locatie

Daarbij worden de wetenschappers om hulp gevraagd, niet de politici. Vergeet niet dat alle bestaande kabels, transformatoren, eigenlijk het hele netwerk al door het volk betaald is. We moeten alle opties bekijken om voor de korte en de lange termijn duurzame oplossingen te kunnen bieden. Dit zal per locatie verschillend zijn, rivieren en oceanen zijn bijvoorbeeld grote energie generatoren.

Alle kerncentrales moeten direct worden stilgelegd en ontmanteld

Het is onvoorspelbare technologie en vele bekende wetenschappers hebben ons er al voor gewaarschuwd. We begrijpen het niet en we kunnen het niet beheersen. Het is nog veel gevaarlijker dan kinderen die met vuur spelen. Het heeft de potentie om de hele mensheid te vernietigen en heeft in het verleden al enorme schade veroorzaakt. Dat zal opnieuw gebeuren tenzij het stilgelegd wordt. Waarom zoveel risico lopen als we alternatieve oplossingen hebben?

Rivieren

Waterkracht is een eenvoudig concept dat direct toepasbaar is. Elke rivier kan waterkracht genereren voor de nabijgelegen steden en dorpen. Hydro turbines zijn zeer geavanceerd geworden. Als enkele turbines strategisch geplaatst worden zijn ze niet zichtbaar en op geen enkele manier verontreinigend voor het milieu, terwijl ze een ononderbroken stroomtoevoer naar de steden leveren. De kosten van deze energie, als het eenmaal geïnstalleerd is, zijn zo laag dat het gratis genoemd kan worden.

Kust

De golven in de oceaan zijn onuitputtelijk. Alle kustplaatsen kunnen daarom gebruik maken van getijden-energie. Turbines en andere apparaten die energie opwekken door water er doorheen te laten stromen kunnen zeer snel worden geïnstalleerd. We stoppen daarmee het verbranden van kolen en de vervuiling van onze planeet. Zodra deze systemen zijn geïnstalleerd zullen de kosten van elektriciteit vrijwel gratis zijn.

Methaanproductie

Duurzaam gas kan een belangrijke oplossing bieden. Alle zuiveringsinstallaties kunnen omgezet worden in methaangas (aardgas) producerende centrales, en daarmee methaangas verstrekken aan de mensen in het gebied. Varkensbedrijven en zuivelfabrieken kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van methaangas uit mest. Chemische ingenieurs weten hoe ze deze processen kunnen verbeteren. Laten we ons eigen afval in ons eigen voordeel gebruiken. Gas kunnen we gebruiken voor warmte, licht, koken, en koeling. Er zijn eenvoudige manieren om dit soort gas te genereren, wat deze oplossing inzetbaar maakt.

Perpetuum mobile

Een perpetuum mobile is een apparaat dat, eenmaal in beweging, uit zichzelf blijft bewegen en energie opwekt uit het ‘niets’. Vele uitvinders hebben oneindig draaiende generatoren (bv: de Searl Effect Generator), magnetisch en andere apparaten gepresenteerd die grote hoeveelheden energie opwekken. Sommige zijn de mond gesnoerd en sommige zijn zelfs gedood om te voorkomen dat hun uitvindingen de mensen zouden bereiken. We zullen actief op zoek gaan naar deze uitvinders, en hen in staat stellen om hun uitvindingen met de bevolking van de wereld te delen.

Frequenties

Geluid en frequenties als energiebron. Alleen de wetenschappers die echt op de hoogte zijn weten van deze technologie af. Het bestaat al sinds 1888 door de uitvindingen van John Keely met zijn muzikale Dynasphere, en later door Nikola Tesla. Dit is een optie die wel eens ‘de gouden sleutel’ zou kunnen bieden.

Kokend water

Er is een geluidsfrequentie dat water laat koken – dit is misschien wel de belangrijkste ontdekking van de afgelopen 100 jaar, in 1940 al gedemonstreerd door de Nieuw-Zeelandse uitvinder Peter Davey. Davey overleed in 2011 en nam zijn kennis mee in zijn graf. Een toegewijde groep wetenschappers zou deze technologie zeer snel kunnen achterhalen. We moedigen iedere onderzoeker aan om de frequentie die water kookt te achterhalen. Met deze frequentie kunnen we het water in de energiecentrales laten koken zonder gebruik te maken van steenkool.

Thermoacoustics

Geluidsfrequenties kunnen ook een verkoelend effect hebben en daarmee gebruikt worden voor allerlei soorten koeling en verkoeling.

Zout branden

Frequenties tussen 20 – 90 megahertz laten zoutwater branden op ongeveer 1500 graden Celsius. Dit is aangetoond door John Kanzius uit Akron, Ohio, voordat hij stierf. Dit kan als een belangrijke energie oplossing worden gebruikt in bepaalde sectoren.

 “If it’s not good for everyone, it’s no good at all” – Michael van de familie Tellinger | UbuntuPlanet.org