Naam en betekenis

De naam Contributionisme zegt al waar het om gaat, het leveren van bijdragen. In een gemeenschap die gebaseerd is op Contributionisme wordt iedere deelnemer uitgenodigd om zijn of haar talent, vaardigheden en tijd bij te dragen aan het geheel. De bijdrage wordt geleverd aan gemeenschappelijke projecten waar de gehele (deelnemende) gemeenschap van profiteert. Dit zorgt in een middelgrote gemeenschap voor duizenden ‘werkuren’ per week die ingezet kunnen worden en waarmee de voorzieningen en mogelijkheden in de gemeenschap zeer snel verbeteren.

Bijdrage

Iedereen draagt tijd bij aan een gemeenschapsproject en als je geen tijd hebt kun je geld doneren. Aangezien ieder lid van de gemeenschap gelijk is aan de ander is hun tijd ook even veel waard. Dit is onafhankelijk van het verschil in talent en persoonlijke omstandigheden waarin je hebt geleefd en dus is de tijd van een tandarts niet meer waard dan die van een tuinman. Dit resulteert in de logische redenatie dat iemand die geen tijd heeft om bij te dragen aan de Ubuntu gemeenschap, omdat hij of zij een te drukke baan heeft, drie uur van het inkomen doneert. Ongeacht de hoogte van het inkomen. De mensen die bijdragen kunnen vervolgens profiteren van wat de hele Ubuntu-community te bieden heeft. Zo simpel is het. Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die ‘op het hek blijven zitten’. Wij geloven dat deze mensen snel wakker zullen worden als ze zien dat hun vrienden hun dagelijkse benodigdheden voor een fractie van de prijs kopen ten opzichte van wat zij ervoor moeten betalen in de supermarkt.

Deze voordelen zullen alleen maar toenemen als er steeds meer mensen meedoen en het aantal community projecten stijgt. De eventuele inkomsten van projecten zullen worden gebruikt voor nieuwe community projecten. Binnen een relatief korte tijd zouden de mensen die bijdragen aan de community hun dagelijkse voeding vrijwel gratis moeten krijgen. Bijvoorbeeld brood, melk, boter, kaas, room, vruchten, noten, groenten, vis, eieren, kip, en nog veel meer. Uiteindelijk zullen ook de publieke voorzieningen zoals sportfaciliteiten, kunst en cultuur onderdeel worden van de community projecten.

Realisatie

Het is realistisch en haalbaar omdat iedereen maar drie uur per week hoeft bij te dragen. Zelfs mensen met een baan hebben de vrije tijd om dit te kunnen doen. De eerste projecten leggen een basis waar iedereen wat aan heeft en waarmee een inkomen voor nieuwe projecten wordt gegenereerd. Als in een gemeente of stad 1.000 personen x 3 uur per week bijdragen, dan werken er elke dag gemiddeld 143 mensen aan projecten voor de community. Er is geen enkele gemeente van 1000 inwoners die het zich kan veroorloven om 143 mensen te betalen op basis van dit principe. Hierdoor is het mogelijk dat de community blijft groeien en steeds nieuwe projecten kan starten.

Vanaf minuut 6 legt Michael Tellinger dit kort uit:

Overvloed

De sleutel is om overvloed te produceren op elk gebied. In ruil voor hun deelname zullen de mensen een fractie van de normale kosten betalen voor alle voedingsmiddelen en producten die door de projecten beschikbaar worden, totdat uiteindelijk alles gratis is voor de actieve leden van de community. Wat overblijft kan tegen veel lagere prijzen verkocht worden dan elders, waardoor mensen de producten van de community zullen kopen. Het is niet moeilijk in te beelden hoe community’s met deze vorm van gezamenlijk bijdragen zullen groeien en bloeien op elk denkbaar gebied. Steeds meer mensen zullen hun baan op kunnen zeggen om met hun talent of ervaring fulltime deel te nemen aan de community. Dit zal het begin zijn van de overgangsfase naar een gemeente op basis van Contributionism.

Verklaring en eerste stap

De Raad van Ouderen (Council Of Elders) zijn wijze mensen van integriteit. Het eerste dat elke community zou moeten doen is het aanwijzen van hun eigen vertegenwoordigende kern. Hun hoofddoel is om het belang van de community in de gaten te houden. De nieuwe raad zou een groep mensen moeten zijn die bekend is bij de community en volwaardig gerespecteerd worden voor hun kennis en wijsheid. We noemen een dergelijke kern de “Raad van Ouderen”, maar het hoeven natuurlijk niet oudere mensen te zijn. Het is de eerste en meest belangrijke stap in het vormen van een gezamenlijk front voor elke community, die hen in staat stelt snel beslissingen te maken namens de mensen.

Structuur

Door gebruik te maken van onze kennis van heilige geometrie (sacred geometry) en deze toe te passen in de UBUNTU community‘s volgen we een natuurlijke gang van zaken. Als we dit model toepassen, moet de raad uit dertien toegewezen wijze mensen bestaan – twaalf rondom één. De dertien mensen wijzen zelf de ‘senior’ aan om de vertegenwoordiger te zijn van de Raad van Ouderen. Deze oudsten zullen dagelijks de behoeften van de community begeleiden, adviseren en implementeren vanuit het centrum van de community in plaats van een onbereikbare ivoren toren.

Werking

De Raad van Ouderen zal elke dag met de mensen overleggen wat het nodigst is. Bijvoorbeeld luisteren naar suggesties, nieuwe leden van de community welkom heten, en actie ondernemen op de meest dringende kwesties. Maar de Raad van Ouderen zal niet ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken in de community. Alleen als de mensen daar om vragen.

De raad zal starten met implementatie van nieuwe ideeën of projecten om alle aspecten binnen de community te verbeteren en te moderniseren. Elk lid van de community moet op elk moment kunnen spreken met de Raad van Ouderen. Bijvoorbeeld om suggesties aan te dragen, hun zorgen te uitten of innovatieve ideeën te geven die het leven van de mensen zal verbeteren.
Flower_Egg_of_Life

Geen democratie

Het concept van democratie is één van de best vermomde controle systemen geweest. Het is als een gifpijl aan het volk verkocht, omhuld in een suikerlaagje. Al duizenden jaren is het concept ‘democratie’ uitgeprobeerd, maar het heeft nergens gewerkt. Het is echter toegepast als een zeer slimme vermommingstactiek om mensen te laten geloven dat ze vrij zijn, en een keuze hebben. Het is nu duidelijk dat mensen van de wereld die in de meerderheid zijn, helemaal geen vrije keus hebben. Wat ze hebben zijn opties en selecties.

Wat voor iedereen ondertussen kraakhelder zou moeten zijn is dat de overheden hun ideeën opleggen aan de mensen, meestal tegen hun wil. Het belangrijk om te onthouden dat Ubuntu Contributionism daarom GEEN democratisch systeem is. Het is een systeem dat werkt volgens de regels van het minderheden principe geleid door de Raad van Ouderen. Een systeem dat dagelijks voorziet in de verschillende behoeften van de vele minderheden, en niet alleen de behoeften van de meerderheid. Een democratisch systeem voorziet niet in de behoeften voor de minderheden, en ook niet voor de meerderheid.

Flexibel

De snelle toegang tot de Raad houdt het systeem op het spoor. Er kan snel geschakeld worden als iets verkeerd loopt of als sommige delen van de community ongelukkig zijn met bepaalde zaken. Houd in gedachten dat in een community waar iedereen naar hetzelfde doel streeft; waar op elk moment alles beschikbaar is voor iedereen; waar bureaucratische controle niet nodig is; ongelukkigheid waarschijnlijk bijna niet voorkomt.

Principe

Drie keer zoveel produceren als dat je nodig hebt, dat is waar het Ubuntu productie principe om gaat. Eenheid en delen. Niet iedere community zal de mogelijkheid hebben in alle basisbehoeften te voorzien. Bijvoorbeeld vanwege het klimaat, de hoogteligging, het terrein, natuurrampen, onvoorziene gebeurtenissen en meer. Iedere stad of community zou daarom drie maal zoveel moeten produceren als zij zelf nodig heeft. Dit stelt elke community in staat om hun omliggende steden van producten te voorzien indien nodig.

Dit is hoofdzakelijk van toepassing op landbouw gerelateerde producten en voedsel. Er zal een levendige beweging van goederen, producten, voedsel en diensten zijn tussen community’s. Dit verzekerd dat alles beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft voor activiteiten in de community’s, niet voor individuele hebzucht. De Raden van Oudsten zullen een cruciale rol vervullen in de distributie en toevoer van goederen tussen steden over het gehele land.

Labour of Love. Geen banen, carière of maar door ‘slaven’

In Ubuntu community’s zijn geen banen of bedrijven. Mensen hoeven niet dag in dag uit te ploeteren om in leven te blijven. Niet meer werken in gore fabrieken voor bedrijven die je uitbuiten voor hun eigen winst. In een wereld zonder geld krijgt niemand een ‘salaris’ of een ‘loonbriefje’. Daarvoor in de plaats heeft iedereen zijn ‘labour of love’ (werk waarvan je houdt). Je volgt je passie en gebruikt je natuurlijke talenten zoals we dat zouden moeten doen. Iedereen kiest zelf wat hij/zij wil doen voor de community, omdat daar je passie ligt en je daar goed in bent. De community eert en respecteert hen vervolgens voor hun waardevolle bijdrage, waar iedereen voordeel van heeft. Door je bijdrage heb je toegang tot alles op elk moment. Met een glimlach op je gezicht wakker worden, elke dag, omdat je je passie en talent op een goede manier kan gebruiken.

Dankbaarheid

Dankbaarheid

Omdat al onze inspanningen resulteren in een oneindig hogere productiviteit, laat ons model zien dat we voor enkel 3 uur per dag onze LoL hoeven uit te voeren. Meer is niet nodig, omdat er dan veel te veel geproduceerd wordt. Te veel bruggen, schoenen, computers, servies, kaarsen en te veel voedsel dat zal bederven. Dit vormt een probleem, want als je klaar bent met het doen van wat je leuk vind heb je 18 uur over om te doen wat je wil, zonder restricties of enige kosten voor jou. 18 Uren om je hobby’s of andere passies uit te voeren. Ga vissen, paard rijden, plantenstekjes laten groeien, verven of beeldhouwen, of ga een kit-car bouwen.

Dit is natuurlijk een ‘luxeprobleem’. Het geeft mensen tijd, en tijd voor zichzelf, waarin zijn hun zelfbewustzijn kunnen onderzoeken. Niemand hoeft zich meer slaaf te voelen. De dagelijkse hoeveelheid die we moeten bijdragen is slechts een indicatie, deze zal veranderen naar gelang de behoeften van de community. Het kan er op neer komen dat enkel een paar uur per week nodig is, omdat er anders simpelweg te veel spullen beschikbaar zullen zijn voor iedereen.

 “If it’s not good for everyone, it’s no good at all” – Michael van de familie Tellinger | UbuntuPlanet.org