Gebruikers

Wat is je echte naam?

Ton Sieben

Geslacht

Man

Regio

Noord-Holland

Wat zijn je Talenten?

– Creativiteit
– Compassie & naasteliefde
– Eenheidsbewustzijn
– Muzikaliteit
– Positiviteit

Wat zijn je Vaardigheden?

– Communiceren
– Schrijven
– Reflecteren
– Redeneren
– Uit- en overdragen
– Presenteren
– Aanwakkeren van inspiratie

Aanvullende informatie: vertel nog iets over wat je beweegt en waar je motivaties liggen!

Ubuntu is voor mij een vehikel waarmee we via een constructief en waardevol heden kunnen werken aan een gezonde, vrije en harmonieuze toekomst. Ubuntu herinnert ons allemaal aan het talent dat wij bezitten en moedigt ons aan dit met en voor elkaar in te zetten voor een toekomst die we met trots door kunnen geven aan onze kinderen.