Michael Tellinger heeft een geweldig mooie visie voor een samenleving zonder geld. Zijn blik op de huidige samenleving is eerlijk en daardoor wat verontrustend. Maar hij geeft ook direct een oplossing voor de vele problemen die we nu hebben. Het is een oplossing die de weg baant naar een overvloedig leven voor iedereen op deze planeet.

Wat nu volgt zijn de samenvatting van de introductie pagina UBUNTU Contributionisme op MichaelTellinger.com. De komende tijd gaan we vervolgens dieper in op de genoemde oorzaken en oplossingen. De visie is voor sommigen wat contra-intuïtief, sta dus open voor een nieuwe visie op de samenleving en probeer het oordelen uit te stellen totdat je meer hebt gelezen.

Michael heeft het in onderstaande betoog specifiek over Zuid Afrika, waar hij woont, maar benoemt elders dat dit tegenwoordig voor bijna iedereen op deze planeet geldt. Zijn waarnemingen en oplossingen zijn dus zeker ook van toepassing op ons in Nederland.

ubuntu

Een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur

Michael Tellinger presenteerde de filosofie van UBUNTU Contributionisme in Durban South Africa op 3 nov 2012. Een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur – Wat doen we als de wereldeconomie instort? Wat doen we als de banken sluiten? We moeten een nieuwe sociale structuur overwegen – iets wat we nog nooit hebben geprobeerd als menselijk ras.

De UBUNTU Liberation Movement en politieke partij zijn actief in Zuid-Afrika en worden ondersteund door duizenden mensen over de hele wereld. Michael Tellinger is betrokken bij diverse rechtszaken tegen de illegale activiteiten van de banken in Zuid-Afrika – de UBUNTU Partij is het platform om deze informatie naar de mensen van de wereld te brengen. Wordt lid van de UBUNTU beweging en steun ons met een kleine gift als je kunt om ons in leven en effectief te houden: ubuntuparty.org.za.

UBUNTU – Contributiesysteem

“Laat elke burger hun natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen voor het groter voordeel van allen in de gemeenschap.” — Michael Tellinger

Beschrijving & Manifest

Elk socio-politieke systeem dat we ooit hebben gehad als menselijk ras is dramatisch mislukt. Zuid-Afrika zit nu, net als de rest van de wereld, op de rand van een volledige en verwoestende financiële crash met katastrofische resultaten voor zijn mensen. De Zuid-Afrikaanse economie en natuurlijke middelen zijn geplunderd door roekeloze en onwetende politici, zonder wroeging of echte verantwoording naar de burgers.

Er is geen mogelijke oplossing voor de huidige crisis. Iedereen die wat onderzoek heeft gedaan naar de wereldwijde financiële structuren zal weten dat er geen kans is op een gelukkige uitkomst van het geld-gedreven, consumeer-kapitalistisch systeem waar we allemaal zijn ingelokt door onze leiders.

Zuid-Afrika is één van de rijkste landen van de wereld. Iedere persoon zou alles moeten hebben wat ze wensen te hebben. En toch hebben we meer armoede, meer dakloosheid, meer honger, meer criminaliteit, meer ziekte, meer wanhoop, meer anarchie en ellende dan ooit tevoren in onze geschiedenis. Deze situatie kan niet doorgaan zonder uiteindelijk een bloedige revolutie.

Maar dit kan ook worden voorkomen. Ze zeggen dat de geschiedenis ons niets heeft geleerd. Nou – dit is het moment waarop we eindelijk moeten leren van de geschiedenis en kiezen voor een volledig nieuwe koers.

Deze potentieel katastrofische situatie geeft ons een stralende kans om onze koers bewust te veranderen en onze bestemming veilig te stellen als het menselijke ras en de mensen van Zuid-Afrika.

Dit document presenteert de zeer fundamentele basis voor een nieuwe sociale structuur om ons te brengen naar een nieuw tijdperk van echte vrijheid, echte welvaart en echte controle over ons lot als de bevolking van Zuid-Afrika.

Om dit te bereiken zal een volledige verandering van denken en een paradigmaverschuiving voor de gewone burgers van het land vereisen in onze benadering van ons eigen lot. Het zal het terugnemen vereisen van de macht van de politici en de regeringen die ze hebben gecreëerd, met hun complexe juridische systemen voor hun eigen belangen en de agenda’s van de grote multinationale bedrijven die hen steunen en beschermen.

De lancering van het UBUNTU CONTRIBUTIESYSTEEM als een nieuwe sociale structuur in Zuid-Afrika, is het resultaat van zes jaar onderzoek en planning door tal van deelnemers die niet langer kunnen tolereren de absolute misbruik van de goede, eerlijke burgers van Zuid-Afrika en het verkrachten van ons land door een groep van politieke elite die onrechtmatig bezit hebben genomen van dit alles.

Het is nu schaamteloos duidelijk dat de politici en grote bedrijven het land van zijn volk hebben gestolen – het is tijd om het terug te nemen. Afrika was ooit GROOT – laat ons haar weer GROOT maken.

Afrikaanse Roots

In veel opzichten is het UBUNTU CONTRIBUTIESYSTEEM (UCS) losjes gebaseerd op de oude tribale structuren van het Afrikaanse volk en andere inheemse stammen van de wereld. De inheemse bevolking van de wereld leefden al duizenden jaren in nauwe tribale gemeenschappen, in harmonie met moeder aarde.

Onze samenleving is gesegregeerd en gescheiden op zoveel niveaus, dat we nauwelijks het woord eenheid meer begrijpen. UCS zal mensen in staat stellen om een ​​verenigde samenleving te reconstrueren die bestaat uit kleinere harmonieuze gemeenschappen.

UCS zal dit harmonieuze evenwicht herstellen tussen de mensen en de aarde, ons overvloed voor allen geven, want het is een medium dat het mogelijk maakt voor al haar burgers om allemaal hun natuurlijke talenten en verworven vaardigheden bij te dragen voor het groter voordeel van alle mensen in de gemeenschap. Dit geldt voor alle sectoren van onze samenleving; wetenschap, technologie, landbouw, productie, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en alle andere gebieden die financieel niet haalbaar zijn in het huidige economische systeem.

Om deze reis van transformatie te beginnen, moeten we herinnerd worden aan onze onvervreemdbare rechten als de burgers van Zuid-Afrika. Het is ironisch dat deze zogenaamde nieuwe ideeën bijna woord voor woord de principes zijn van het Freedom Charter waarvoor veel Zuid-Afrikanen zijn gestorven in de afgelopen 100 jaar. Vandaag de dag is deze oproep tot rechten niet langer van toepassing op een sector van onze bevolking, maar een verenigde oproep van al zijn burgers, van wie de vrijheid en waardigheid zijn ontkend.

WIJ zijn de BEWAARDERS van de planeet – maar om het te beschermen, moeten we het terug nemen uit de onrechtmatige regeringen die eigendom hebben geclaimd – onder de controle van bedrijven die ONZE AARDE verkrachten en vernietigen.

Onze onvervreemdbare rechten – De rechten van alle burgers

 1. Het land behoort tot de mensen
 2. De grond behoort tot de mensen
 3. Het water behoort tot de mensen
 4. De bossen behoren tot de mensen
 5. De rivieren en meren behoren tot de mensen
 6. Het goud, platina, diamanten, chroom, koper, ijzer, uranium, tin, aluminium, en alle andere mineralen in de grond behoren tot de mensen
 7. De kolen behoort tot de mensen
 8. De lucht en de ether behoren tot de mensen
 9. Alles wat groeit op het land behoort tot de mensen
 10. De stranden, de bergen en de lucht erboven behoren tot het volk
 11. De wilde dieren behoren niet tot ons, of iemand anders, ze behoren tot de planeet en wij zijn hun bewaarders en beschermers

Deze dingen behoren NIET tot de politiek, de overheid, of welke onderneming dan ook die onrechtmatig exclusieve rechten erover heeft geclaimd.

De regering heeft het land van de mensen gestolen. Wij, de mensen moeten het terugnemen.

Transformatie

Transformatie naar het UBUNTU Contributiesysteem kan niet gebeuren in één stap. Het kan alleen worden ingevoerd in een aantal fasen of kleine stappen om mensen in staat te stellen om te wennen aan de nieuwe manier van leven en de vrijheid die wordt geleverd door de implementatie van de nieuwe structuren. Dit zullen zeer bevrijdende en spannende tijden zijn met onbegrensde mogelijkheden voor iedereen.

De eerste fase zal de langzame en gestage decentralisatie zijn van de stedelijke metropool jungles die zich ontwikkelden als gevolg van de jacht op geld. De herbevolking van de vele kleinere steden en dorpen in Zuid-Afrika zal de eerste doelstelling zijn. Sterke landelijke en agrarische gemeenschappen met verschillende privileges zullen het platform zijn voor alle toekomstige stappen.

Dit stimuleren van deze gemeenschappen zal gepaard gaan met de eerste golf van vrijheden die eerder zijn ontkend.

De eerste vrijheden

Om die vrijheden te herkennen, laten we ons herinneren aan sommige van onze onvervreemdbare rechten. Als het land behoort tot de mensen, de rivieren en de steenkool in de grond behoort tot de mensen, waarom betalen we dan voor deze? Alle landelijke steden en boerengemeenschappen zullen de volgende vrijheden hebben.

 • Gratis Elektriciteit
 • Gratis Water
 • Gratis Huisvesting
 • Middellange termijn – Gratis Voedsel

Alle mogelijke steun zal worden gegeven aan de boeren om zo veel biologisch voedsel als mogelijk te produceren voor hun eigen gemeenschap en andere gemeenschappen in hun gebied. Het doel is dat elke gemeenschap in staat is om te voorzien in al het voedsel dat nodig is voor hun eigen behoeften.

Het uiteindelijke doel is niet alleen om in gratis eten te voorzien, maar om langzaam te bewegen in de richting van de volledige uitroeiing van het geld uit het systeem. Sommige mensen kunnen dit een schokkende en onmogelijke werkelijkheid vinden. Nogmaals, alle negatieve gevoelens over deze plannen zijn gebaseerd op duizenden jaren van indoctrinatie door degenen die het aanbod en de stroom van geld controleren.

De behoeften van de samenleving

Wat hebben we nodig als individuen en gemeenschappen? Het antwoord is voor duizenden jaren hetzelfde geweest. Voedsel, liefde, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, kunst, cultuur, wetenschap, technologie, energie, kleding, tafels, stoelen, boeken, laarzen, hoeden, en een groot deel van alle andere dingen die we vandaag hebben. Wat we niet nodig hebben is geld. Geld wordt gemaakt als middel van onderwerping om de beschikbaarheid van al deze dingen te beheersen, en meestal om mensen deze te ontzeggen.

Geld

De meeste mensen zijn onder de onjuiste veronderstelling dat geld het gevolg is van de menselijke evolutie en duizenden jaren van ruil en handel. Zo hard als dit kan zijn voor sommige mensen om te accepteren, dat is een onjuiste veronderstelling. Nauwgezette controle van onze menselijke geschiedenis laat heel duidelijk zien dat geld werd geïntroduceerd meerdere duizenden jaren geleden, door een kleine groep van koninklijk politieke elites als het opperste instrument van slavernij van de massa’s. Sinds de allereerste introductie van geld heeft deze kleine groep van zeer machtige individuen het drukken en aanbod van geld gecontroleerd, en daarmee de activiteiten op de planeet Aarde gecontroleerd.

 • Geld is de belemmering van alle vooruitgang en de oorzaak van alle ellende op aarde.
 • Geld is de belangrijkste factor die bijdraagt ​​aan het grove separatie en segregatie in de samenleving.
 • Geld is de oorzaak van 99% van de criminaliteit.
 • Geld veroorzaakt dat families uit elkaar vallen.
 • Geld is de drijvende kracht achter het ego, vraatzucht, jaloezie, hebzucht, afgunst en al de lelijkste aspecten van de mensheid.

De oplossing is heel duidelijk. VERWIJDER het probleem.

Verwijder GELD uit de samenleving.

Conclusie

 • Het UBUNTU CONTRIBUTIESYSTEEM is een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur waarin iedereen absoluut vrij en gelijk is.
 • Een samenleving die functioneert zonder het concept van geld, elke vorm van ruil of handel, of het toekennen van de waarde aan materiële zaken.
 • Een cultuur waarin elk individu wordt aangemoedigd om zijn/haar passie te volgen en met zijn/haar natuurlijke talenten of verworven vaardigheden ​​bij te dragen voor het grotere voordeel van alle mensen in de gemeenschap en de samenleving als geheel.
 • Een samenleving met een nieuwe reeks wetten op basis van de behoeften van de mensen waar alles gratis wordt verstrekt aan iedereen die bijdraagt​​.
 • Een samenleving die de hoogste niveaus van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevordert.
 • Een samenleving waarin kunst en cultuur bloeit waardoor mensen het leven met volle teugen kunnen ervaren.
 • Een samenleving waarin de geestelijke groei van haar burgers, door de explosie van kunst en cultuur, de snelle opkomst van het bewustzijn mogelijk zullen maken om de concepten van eenheid volledig te omarmen.
 • Het systeem biedt een onvoorstelbare veelheid van alles op alle niveaus, niet voor te stellen door hen die gevangen zijn in de kapitalistische consument-gedreven omgeving van vandaag.

Dit artikel is eerder verschenen op BewustHappy en is met toestemming overgenomen.