Wat is de Ubuntu filosofie eigenlijk? Wikipedia schrijft: “Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een ethische of humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het woord komt voor in de Bantoetalen van Zuidelijk Afrika en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept.”

Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder:
* “Eén-zijn”
* “Menselijkheid tegenover anderen”
* “Ik ben omdat wij zijn”
* Menselijk worden door anderen

Een veel gebruikte definitie van ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

De Engelstalige Wikipedia vertelt nog wat meer:

Ubuntu is een Nguni Bantu term ruwweg te vertalen naar “menselijke goedheid.” Het is een idee uit de regio Zuidelijk Afrika, die letterlijk vertaald betekent “menselijk-heid,” en wordt vaak vertaald als “de mensheid ten opzichte van anderen.” Ubuntu beweert dat de samenleving, niet een transcendent wezen, de mensen hun menselijkheid geeft.

Desmond Tutu over Ubuntu:

Een van de uitspraken in ons land is Ubuntu – de essentie van het mens-zijn. Ubuntu spreekt vooral over het feit dat je niet kan bestaan ​​als mens in afzondering. Het spreekt over onze onderlinge verbondenheid. Je kunt niet menselijk zijn in isolatie, en als je over deze kwaliteit – Ubuntu – beschikt ben je bekend om je vrijgevigheid.

We zien onszelf veel te vaak als alleen maar individuen, gescheiden van elkaar, terwijl je verbonden bent en wat je doet invloed heeft op de hele wereld. Als je het goed doet, spreidt het zich uit; en is het voor de hele mensheid.

Nelson Mandela legt Ubuntu uit als volgt:

Als een reiziger door een land reist en stopt bij een dorp, hoeft hij niet te vragen om voedsel of water. Zodra hij stopt, geven de mensen hem voedsel en verzorgen hem. Dit is een aspect van Ubuntu, maar het bevat verschillende aspecten. Ubuntu betekent niet dat mensen zich niet mogen verrijken. De vraag is daarom: Ga je dit doen om de gemeenschap om je heen in staat te stellen zich te kunnen verbeteren?

Michael Tellinger dan als laatste met zijn interpretatie in relatie tot zijn Contributionisme:

Het woord ubuntu is bekend voor iedereen in Afrika. Het is een oude Afrikaanse traditie. Het is in het bloed van de mensen in Afrika. Het praat echt over de gemeenschap, en hoe de gemeenschap kan functioneren als een bewust organisme in het voordeel van iedereen terwijl diversiteit wel blijft bestaan binnen de gemeenschap. De definitie die vaak wordt gebruikt om ubuntu te beschrijven is ‘Ik ben wie ik ben, vanwege wie wij allen zijn’.

Ik realiseerde me een aantal jaren geleden dat wat ik in 2005 Contributionisme begon te noemen, eigenlijk een volledig spiegelbeeld is van de oude filosofie van Ubuntu. En daarom werd het een combinatie van ‘Ubuntu’ als de oude filosofie en ‘Contributionisme’ als een 21ste eeuwse filosofie van de mensen die afstand nemen van een geld-gedreven maatschappij. (…) Dus Ubuntu Contributionisme, de oude en de huidige filosofie in combinatie, brengt ons de weg naar de toekomst van de mensheid.

Ubuntu: Je kunt je menselijkheid niet uiten in individualisme. Ubuntu is hoe jij je menselijkheid uit in je relaties naar anderen in je gemeenschap. Als jij goede energie creëert, spreidt dat zich uit over de gemeenschap en zelfs de hele mensheid. We zijn allen verbonden, we zijn allen één. Je bent wie je bent vanwege wie we allemaal zijn. En jouw ubuntu heeft invloed. Wat is jouw contributie?

Dit artikel is eerder verschenen op BewustHappy en is met toestemming overgenomen.

Photo by IITA, CC BY-NC 2.0